Pošlite nám správu

Ed. Haas SK s.r.o.

IČ: 31429254
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Vložka číslo: 164/T

Sídlo spoločnosti:

Staničná 20
908 51 Holíč

tel.: 0948 274 780, 0948 593 929
e-mail: office@edhaas.sk
web: www.edhaas.sk